Ponticulus Gmbh ApS – Premium Car Leasing


Leasingaftaleløsninger for præsentable 3+ år gamle premium-biler

Siden 2011 har Ponticulus markedsført operationelle leasingaftaleløsninger for præsentable 3+ år gamle premium-biler af tysk oprindelse, alt med udgangspunkt i mulighederne for at opnå tilladelse til periode- og forholdsmæssig betaling af registreringsafgift.

Leasing gennem Ponticulus
Ved at lease gennem Ponticulus opnår De mulighed for, i samarbejde med Ponticulus, at udvælge Dem og at erhverve brugsretten til, et flot køretøj til en lavere pris end hvis bilen på traditionel vis skulle købes og uden at binde kapital i bilparken. Omkostningerne forbundet med arrangementet kan påvirkes af Dem, idet Ponticulus tilbyder modeller, hvor De selv kan stå for en stor del af hjemtagelsesarbejdet mod tilsvarende besparelse. Ponticulus er en nicheaktør på leasing-markedet med relativt få biler i flåden.


domicil2